KNRM Header

Stichting Vrienden van de KNRM

1824

1824 - KNRM opgericht na scheepsramp bij Huisduinen. Doelstelling: reddingmiddelen beschikbaar stellen aan kustbewoners om mensen te kunnen redden.

1866

1866 – Roeireddingboten werden zelfrichtend om overlevingskansen na kapseizen te vergroten. Sinds 1824 verdronken 69 redders.

1900

1900 – Roeiers werden langzaam maar zeker vervangen door motoren. In 1895 kwam de eerste stoomreddingboot, vanaf 1907 de motorreddingboten.

1930

1930 – Grote motorreddingboten werden zelfrichtend gemaakt sinds 1927. Geen enkele van deze reddingboten is ooit daadwerkelijk gekapseisd.

1938

1938 – De bijzondere reddingen werden bekroond met een medaille voor de redders. Van gouden tot bronzen plakken, afhankelijk van de weersomstandigheden en betoonde moed.

1950

1950 – Sinds 1953 zijn er geen roeireddingboten meer, maar werden ook vanaf het strand motorreddingboten gebruikt.

2000

2000 – reddingen en hulpverleningen komen jaarlijks meer dan 2.000 keer voor. Zowel zeevarenden als watersporters worden te hup geschoten.

2017

2017 – Met moderne reddingboten is de KNRM nog altijd direct inzetbaar, dankzij 1.300 professionele vrijwilligers.

Stichting Vrienden van de KNRM

In 2024 bestaat de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij 200 jaar. Vooruitlopend op dit bijzondere moment is de Stichting Vrienden van de KNRM opgericht om onafhankelijk van de KNRM financiering te vinden voor de viering en herdenking. Sinds de oprichting in 1824 is de KNRM geheel gefinancierd door vrijwillige bijdragen van donateurs, schenkers en erflaters.

Algemeen Nut Beogende InstellingDe Stichting Vrienden van de KNRM heeft een ANBI erkenning.

 

E-mail

Jaarrekeningen

In de bijlage van dit bericht treft u de jaarrekeningen van de stichting in PDF formaat.

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2013

Jaarrekening 2012

De Stichting Vrienden van de KNRM is geheel zelfstandig.

Bestuursleden:
 
Mr. J. Willeumier
Mr. P.A. van den Brandhof
 
De stichting kent geen beloning toe aan bestuurders. De bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen geen vergoedingen voor hun werkzaamheden.
 
Doel:
 
De stichting heeft ten doel het (doen) organiseren van of betrokken zijn bij fondsenwervende activiteiten en feestelijke bijeenkomsten, alsmede het (doen) produceren van gedenkboeken, kledingstukken, gebruiksvoorwerpen en andere voorwerpen, alles ter gelegenheid van een jubileum of andere gedenkwaardige gebeurtenis van de te IJmuiden (gemeente Velsen) gevestigde stichting:  Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, zomede al hetgeen daarmee verband houdt of daaraan kan bijdragen, alles in de ruimste zin.
 
Beleidsplan:
 
Het verzamelen en beheren van gelden ten behoeve van de doelstelling.

Stichting Vrienden van de KNRM

RSIN nummer: 85 22 59 463
SBI-code: 94993
Statutaire zetel: Laren (N-H)
Correspondentieadres: Peperstraat 16, 1411 PZ Naarden, tel. 06-53417799
Bankrek.nr.: NL36 ABNA 0473 9505 45