KNRM Header

Stichting Vrienden van de KNRM

KNRM 19e eeuw

Houten schepen en mannen in oliegoed, kaplaarzen en kapok reddingvesten. De start van de Redding Maatschappij.

KNRM 21ste eeuw

Aluminium schepen en bemanning in lichtgewicht droogpakken. Op 45 stations staan 1.300 vrijwilligers gereed om 75 boten te bemannen.

Stichting Vrienden van de KNRM

In 2024 bestaat de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij 200 jaar. Vooruitlopend op dit bijzondere moment is de Stichting Vrienden van de KNRM opgericht om onafhankelijk van de KNRM financiering te vinden voor de viering en herdenking. Sinds de oprichting in 1824 is de KNRM geheel gefinancierd door vrijwillige bijdragen van donateurs, schenkers en erflaters.

Algemeen Nut Beogende InstellingDe Stichting Vrienden van de KNRM heeft een ANBI erkenning.

 

E-mail

Jaarrekeningen

In de bijlage van dit bericht treft u de jaarrekeningen van de stichting in PDF formaat.

Jaarrekening 2015

Jaarrekening  2014

Jaarrekening  2013

Jaarrekening  2012

De Stichting Vrienden van de KNRM is geheel zelfstandig.

Bestuursleden:
 
Mr. J. Willeumier
Mr. P.A. van den Brandhof
 
De stichting kent geen beloning toe aan bestuurders. De bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen geen vergoedingen voor hun werkzaamheden.
 
Doel:
 
De stichting heeft ten doel het (doen) organiseren van of betrokken zijn bij fondsenwervende activiteiten en feestelijke bijeenkomsten, alsmede het (doen) produceren van gedenkboeken, kledingstukken, gebruiksvoorwerpen en andere voorwerpen, alles ter gelegenheid van een jubileum of andere gedenkwaardige gebeurtenis van de te IJmuiden (gemeente Velsen) gevestigde stichting:  Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, zomede al hetgeen daarmee verband houdt of daaraan kan bijdragen, alles in de ruimste zin.
 
Beleidsplan:
 
Het verzamelen en beheren van gelden ten behoeve van de doelstelling.

Stichting Vrienden van de KNRM

RSIN nummer: 85 22 59 463
SBI-code: 94993
Statutaire zetel: Laren (N-H)
Correspondentieadres: Peperstraat 16, 1411 PZ Naarden, tel. 06-53417799
Bankrek.nr.: NL36 ABNA 0473 9505 45